【Windows】CyberGhostVPN วิธีการตั้งค่าและวิธีการใช้งานบน Windows

วิธีใช้งานCyberGhostเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียน/การสมัคร/การตั้งค่า
การลงทะเบียน CyberGhostVPN / การสมัคร / การตั้งค่า

ในบทความข้างต้น เราได้อธิบายวิธีเริ่มต้นกับ CyberGhostVPN

เข้าเว็บไซด์ CyberGhost Official Website

 

ในบทความนี้

 • ขั้นตอนการตั้งค่า CyberGhost ใน Windows
 • วิธีดาวน์โหลดและใช้งานแอป CyberGhost บน Windows

เราจะอธิบายด้วยภาพประกอบ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆ

แอป CyberGhost สามารถใช้ได้กับ Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 และ Windows 11

【Windows】วิธีตั้งค่า CyberGhost VPN

ในการใช้ CyberGhost บน Windows เราจะอธิบายวิธีดาวน์โหลดและตั้งค่าแอปพลิเคชันก่อน

เข้าเว็บไซด์ CyberGhost Official Website

ขั้นตอน 1.เข้าสู่บัญชี CyberGhost

【Windows7,8,10】CyberGhostVPN การตั้งค่าแอพพลิเคชันเพื่อใช้งานบน Windows
ไปที่ CyberGhost Official Website และคลิก「My Account」

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได้จากสัญลักษณ์รูปโลกด้านบน

 

【Windows7,8,10】CyberGhostVPN การตั้งค่าแอพพลิเคชันเพื่อใช้งานบน Windows

 • กรอก「Username」หรือ「Email」
 • กรอก「Password」
 • คลิก「Log In」

 

 

ขั้นตอน 2.ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปบน Windows

แอปพลิเคชันใช้ได้กับ Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 และ Windows 11

【Windows7,8,10】CyberGhostVPN การตั้งค่าแอพพลิเคชันเพื่อใช้งานบน Windows

 1. เลือก「My Device」→「Desktop」
 2. เลือก「Download App」

ดาวน์โหลดแอป CyberGhost ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยขั้นตอนข้างต้น

 

【Windows7,8,10】CyberGhostVPN การตั้งค่าแอพพลิเคชันเพื่อใช้งานบน Windows

ข้อกำหนดและเงื่อนไขปรากฏขึ้น คลิก「Accept」

หากหน้าจอจะปรากฏคำถาม อนุญาตให้แอปนี้ทำการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ เลือก「OK」

 

 

ขั้นตอน 3.ลงชื่อเข้าใช้แอป

【Windows7,8,10】CyberGhostVPN การตั้งค่าแอพพลิเคชันเพื่อใช้งานบน Windows
เปิดแอปเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

เมื่อหน้าจอด้านบนแสดงขึ้นคลิก「Return to login」

 

【Windows7,8,10】CyberGhostVPN การตั้งค่าแอพพลิเคชันเพื่อใช้งานบน Windows

 • กรอก「Username」หรือ「Email」
 • กรอก「Password」
 • คลิก「Log In」

การเข้าสู่แอปพลิเคชันเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

 

【Windows】วิธีใช้แอป CyberGhost VPN

【Windows7,8,10】CyberGhostVPN การตั้งค่าแอพพลิเคชันเพื่อใช้งานบน Windows

 1. คลิกที่ปุ่มสีเหลืองเพื่อเปิดเมนู
 2. "ค้นหาประเทศที่คุณต้องการเชื่อมต่อ" จากหน้าต่างค้นหาที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
 3. เลือกลูกศรถัดจากชื่อประเทศเพื่อแสดงหน้าจอเซิฟเวอร์

 

【Windows7,8,10】CyberGhostVPN การตั้งค่าแอพพลิเคชันเพื่อใช้งานบน Windows

 1. เลือก「เซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อ」
 2. คลิกปุ่มเพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ VPN

เซิฟเวอร์มีให้เลือกมากมาย คุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการได้

 

【Windows7,8,10】CyberGhostVPN การตั้งค่าแอพพลิเคชันเพื่อใช้งานบน Windows
หากการเชื่อมต่อ VPN แสดงขึ้น แสดงว่าการเชื่อมต่อ VPN เสร็จสมบูรณ์

คลิกที่ปุ่มอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ VPN

เข้าเว็บไซด์ CyberGhost Official Website

-CyberGhost